Prova löneprogram gratis

Ett fungerande löneprogram är något som gör vardagen lättare för både stora och små företag. De flesta löneprogram kostar en hel del, men ibland går det till och med att hitta löneprogram gratis.

Gratis löneprogram

Att använda ett löneprogram gratis kan vara väldigt praktiskt, särskilt om det är första gången som man använder sig av ett löneprogram och känner sig lite osäker på hur det egentligen fungerar. Löneprogram gratis passar särskilt bra för små företagare med färre anställda, som inte behöver så värst avancerade finesser utan är nöjda med de allra vanligaste funktionerna och önskar att programmet ska vara lätt att använda. Om man vill brukar det ofta gå att köpa flera funktioner till programmet vid ett senare tillfälle ifall man skulle ha behov för det.

Vanligaste funktioner

Det kan skilja mycket mellan olika program och deras funktioner, men de vanligaste funktionerna som alla bra löneprogram ska innehålla brukar bestå av två olika register. Löneartsregistret är ett register där uppgifter om själva lönen sammanställs, t.ex. vilken slags lön det handlar om, övertidsersättning, avdrag, reseersättning m.m. Registret gör det även lättare att utföra krångliga uträkningar snabbt och felfritt. Det andra registret innehåller information om de anställda, som t.ex. adress, skattetabell, personnummer m.m. och kallas för personregister.

Prova på ett löneprogram gratis

Många av de löneprogram som finns på marknaden idag brukar kunna erbjuda demo-versioner av löneprogram gratis. Detta innebär att man som användare får pröva på programmet under en viss tid, eller får en begränsad tillgång till programmet. Detta kan vara mycket praktiskt då man funderar på att investera i ett löneprogram men känner sig osäker på vilket man ska välja. Till exempel om du vill testa på Bluegarden.se löneprogram gratis går det enkelt att gå in på hemsidan och trycka ladda ner. På det här sättet får man möjligheten att prova på flera olika löneprogram och jämföra dem innan man till sist gör sitt slutliga val utgående från sina egna erfarenheter.